Support | InfoExpress Digital Signage

Support

การบริการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา การรับประกันการขายเป็นการบริการที่เราเสนอพร้อมกับทุกโครงการ โดยเรามีการสนับสนุนการแก้ปัญหาผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น ทางโทรศัพท์, โทรศัพท์มือถือ, โทรสาร, รวมทั้งติดต่อทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ และยังรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 02-984-5220
แฟกซ์: 02-984-5221
อีเมล: info@revenue-express.com 
ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-17.30 น. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงาน

เบอร์โทร

อีเมล์

ฝ่ายขาย 02-984-5220 กด 1 sales@revenue-express.com
ฝ่ายการเงินและบัญชี  02-984-5220 กด 2 apatsara@revenue-express.com
ฝ่าย Support  02-984-5220 กด 3 support@revenue-express.com