Product | InfoExpress Digital Signage

Monitor

ทางบริษัทมีให้บริการจอ Monitor หลากหลายขนาดและหลากหลายยี่ห้อสำหรับลูกค้าที่ใช้ร่วมกับระบบแสดงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทสามารถจัดหาจอ Monitor ให้ตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยรูปแบบของจอ Monitor แบ่งออกเป็น LED Monitor และ LCD Monitor  ซึ่งขึ้นอยู่กับทางลูกค้าต้องการจอ Monitor รูปแบบไหน