Digital Signage

__________________________________________________________________________________

Digital Signage

สื่อดิจิตอลที่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ควบคุมและจัดการตารางเวลาได้ และแก้ไขหน้าจอแสดงผลได้

Overview

ปัจจุบัน รูปแบบป้ายโฆษณาที่นำมาใช้เพื่อแสดงเนื้อหาให้แก่ผู้ชมทั่วไป ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม รวมไปถึงลูกค้า พนักงานบริษัท นักศึกษา ฯลฯ ได้เริ่มเปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ์แบบเก่ากลายเป็นสื่อดิจิตอล เช่น ทีวี หรือ ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายหรือถ่ายโอนข้อมูลโดยตรง มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ควบคุมและจัดการตารางเวลาได้ แก้ไขรูปแบบของหน้าจอแสดงผลได้ โดยเนื้อหาที่สามารถแสดงบนจอภาพได้นั้น มีทั้งวีดีโอ เสียง ข้อความ รูปภาพ หรือข่าวสารจากเว็บไซต์ เป็นต้น

Digital Signage คืออะไร

เป็นสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง โดยมีจอ LCD, PLASMA TV เป็นตัวแสดงผล โดยจะมี 2 รูปแบบที่ใช้กันอยู่ คือแบบ Standalone และแบบ Network Software control ซึ่งในแบบที่ 1 เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการ Application มากนัก แบบที่ 2 เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัท ที่ต้องการ Application ที่สามารถเลือกจัด layout และเลือกใช้ File นามสกุลอื่นได้เช่น PDF, Power Point, Flash, Web page เป็นต้น

หลักสำคัญของการใช้ Digital Signage คือ ผู้ใช้หรือผู้ควบคุมสื่อ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้า หมายได้โดยง่าย โดยจะควบคุมระบบผ่านทางเครือข่าย LAN เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามความต้องการด้วยโปรแกรม Browser ที่อยู่ในศูนย์กลางของสำนักงาน จึงทำให้ผู้ควบคุมสื่อไม่ต้องเสียเวลาในการจัดพิมพ์สื่อโปสเตอร์ และบิลบอร์ด รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วย

ประโยชน์

 • ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่น สวยงาม จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม และยังทำให้เนื้อหาที่นำเสนอเข้าใจง่ายอีกด้วย
 • แสดงเนื้อหาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกจัดตารางเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา
 • เปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยระบบเครือข่าย หรือตั้งเวลาล่วงหน้าได้
 • สามารถกระจายข่าวสารได้เป็นวงกว้างจากศูนย์กลาง
 • ประหยัดกว่าสื่อสิ่งพิมพ์แบบเก่าในระยะยาว ไม่ต้องเสียค่ากระดาษ หรือค่าหมึกพิมพ์

เหตุผลที่ควรใช้

 • โดดเด่น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม
 • ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • เปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอด โดยเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN หรือ Internet
 • กระจายข่าวสารเป็นวงกว้างจากศูนย์กลาง
 • ประหยัดกว่าสื่อสิ่งพิมพ์แบบเก่าในระยะยาว
 • ลดต้นทุนในการโฆษณา

การประยุกต์ใช้ในสถานที่ต่างๆ

ร้านค้า

การโฆษณาสินค้าแสดงโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆบอกสถานที่ตั้ง หรือแผนที่อาคารการใช้เทคโนโลยี Virtual Fltting Room คือห้องเสื้อผ้าจำลองการใช้ Digital Signage with Mirroring

โรงแรมและการท่องเที่ยว

แสดงข้อความต้อนรับลูกค้าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจแสดงข่าวสารทั่วไปแผนที่บริเวณโรงแรมและจุดอำนวยความสะดวกต่างๆการใช้จองห้องพัก

ธุรกิจ

แจ้งข่าวสารให้กับพนักงานข้อความต้อนรับลูกค้าของบริษัทกำหนดการประชุมหรือฝึกอบรมแสดงข้อมูลหรือผลงานขององค์กร

การศึกษา

แจ้งข่าวสารให้กับนักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษาช่องทีวีเฉพาะกลุ่มปฏิทินการศึกษา

อื่นๆ

เช่น ภาคการขนส่ง, ร้านอาหาร, สถานพยาบาล,ธนาคาร, การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

 

ประเภทของอุปกรณ์

 1. Media Player
 2. Network Player

Media Player

เป็นแบบ Standalone โดยรูปแบบการทำงานของ Media player นั้นเราจะต้องทำการ copy ข้อมูลจาก Computer ไปยัง CF Card เพื่อนำไป update ข้อมูลลงบน Media player โดย Media player นั้นจะ Support Resolution 1920×1200 px , format MPEG1, MPEG2, MPEG4 และ MP3 โดย Video Output ของ Media player นั้น มีทั้งแบบ VGA, DVI และ HDMI

Network player

เป็นการรับส่งข้อมูลบน Network โดยต้นทางที่จะส่งข้อมูลอยู่ที่ไหนก็ได้จะส่งข้อมูลทั้งแบบ LAN, WIFI มายังปลายทางเพื่อให้ปลายทางเก็บข้อมูลลงบนหน่วยความจำและนำข้อมูลนั้นมา แสดงผลไปยังจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่ โดย Network player นั้น Support Format MPEG1, MPEG2, MPEG4 และ WMV9 และ Video Output ของตัว Network player นั้นไม่ได้มีแต่ S-video แต่สามารถต่อกับ จอภาพ DVI, VGA และHDMI ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

 1. เนื้อหา จะถูกส่งมาจาก PC กลางที่ควบคุมด้วย Software การจัดการซึ่งเอื้ออำนวยแก่ผู้ใช้งาน และสามารถสร้าง Play List โดยถูกจัดเรียงในแบบที่คุณต้องการจะสื่อออกมาทาง Display
 2. แสดงเนื้อหา Play List ผ่านระบบ Network
 3. แสดงเนื้อหาออกทางจอซึ่งจะเล่นตาม Play List ที่ได้กำหนดไว้

การใช้งาน

 1. จัดเตรียมข้อมูลที่จะแสดงเนื้อหาได้แก่ Banner  Video และ Scoring Text
 2. ติดตั้ง Software Digital Signage ซึ่งโดยปกติแล้ว Software จะมาพร้อมกับ Hardware อยู่แล้ว
 3. ทำการเลือก lay out ที่ต้องการจาก Software ที่ติดตั้ง จากนั้นนำข้อมูลที่ต้องการจะแสดง ด้วยวิธี Drag and Drop และ Transfer ข้อมูลทั้งหมดออกไปยังหน้าจอแสดงผล

InfoExpress

InfoExpress เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป (PC based) จึงสามารถนำไปติดตั้งกับฮาร์ดแวร์เดิมที่มีอยู่แล้วได้ทันที ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และมีความยืดหยุ่นในการจัดวางระบบให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละ ราย

Features

รูปแบบการแสดงผลในแต่ละพื้นที่บนหน้าจอประกอบด้วย

1. Video / Movie

ส่วนแสดงผลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว รองรับการแสดงผลไฟล์วีดีโอได้หลากหลายประเภท เนื่องจากใช้ PC-Based Hardware เป็น SMP (Signage Media Player) เพียงทำการติดตั้งโปรแกรม CODEC ที่จำเป็นเพิ่มเติมลงในเครื่อง SMP เท่านั้น ตัวอย่างไฟล์ที่สามารถแสดงผลได้ เช่น MPG, AVI, FLV, MP4 และ MKV เป็นต้น

ระบบสามารถรองรับสัญญาณภาพจากชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อแสดงภาพจากภายนอกได้ เช่น กล้องวีดีโอ, TV Tuner หรือ กล้อง CCTV โดยผ่านอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Video Capture Card, Video Streaming Module, เป็นต้น

2. Picture

ส่วนแสดงผลในรูปแบบภาพนิ่ง หรือสไลด์โชว์ สามารถแสดงผลได้ทั้งตามที่ผู้ใช้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้แสดงภาพ 4 ภาพ ในหน้าจอเดียวกัน ตัวอย่างไฟล์ที่สามารถแสดงผลได้ เช่น JPG, BMP และ GIF เป็นต้น

3. Scrolling Text

ส่วนแสดงผลในรูปแบบข้อความเคลื่อนไหว โดยสามารถปรับเปลี่ยนและตั้งค่าต่างๆได้ ด้วยโปรแกรม Designer & Scheduler Management เช่น

 • เปลี่ยนรูปแบบ Font และ Background Color ของข้อความได้
 • กำหนดความเร็ว (Delay) ของข้อความได้
 • กำหนด Step ในการเลื่อนของข้อความได้
 • แสดงข้อความที่พิมพ์ขึ้นเอง หรือดึงข้อความจากระบบ Internet RSS Feed ได้

4. Scheduling

 • กำหนดช่วงเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดของข้อมูลที่ต้องการแสดงผลได้
 • กำหนดช่วงเวลาการแสดงผลในแต่ละวันได้
 • กำหนดวันที่ต้องการแสดงผลภายในสัปดาห์ได้ (วันจันทร์ – วันอาทิตย์)

นอกจากนี้ระบบ Digital Signage ของทางบริษัทสามารถที่จะเพิ่มรูปแบบไฟล์ต่างๆได้ เช่น ไฟล์เพลง ไฟล์ Powerpoint ไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น ไฟล์ Word ไฟล์ Acrobat เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง Layout เพื่อกำหนดตำแหน่งการแสดงผลของไฟล์ และสร้าง Cover เพื่อให้เป็น กรอบเพื่อสร้างความสวยงามแก่จอแสดงผล

ตัวอย่างหน้าจอการสร้าง Layout และ การสร้าง Background

ตัวอย่าง Layout และสร้าง Background ที่สร้างเสร็จแล้ว

InfoExpress เป็นระบบ Digital Signage แบบ Client – Server Based คือมีการบริหารการแสดงผลในลักษณะ Centralize Management โดยมี Content Management Server เป็นตัวกลางในการบริหารและจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการแสดงผล

 • Content Management Server: เป็นศูนย์กลางของระบบ ทำหน้าที่บริหารและเก็บข้อมูลต่างๆ โดยรับ Configuration และ Content จาก Remote Admin มาเก็บไว้ แล้วส่งต่อให้ Media Player เพื่อนำไปแสดงผล
 • Remote Admin: เป็นโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลวีดีโอ, ข้อความ และ รูป ที่ต้องการให้แสดงผลใน Media Player รวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวกับ Client
 • Media Player: เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแสดงวีดีโอ, ข้อความ และ รูป ตามที่ถูกกำหนดไว้

หมายเหตุ

 • Remote Admin 1 เครื่องสามารถควบคุม Media Player ได้หลายเครื่อง โดยที่เนื้อหาแตกต่างกันได้ หรือต้องการติดตั้ง  Remote Admin มากกว่า 1 เครื่องก็ได้
 • เชื่อมต่อระบบผ่านเครือข่าย LAN, WAN, Wi-Fi หรือ Internet เพื่อบริหารข้อมูลการแสดงผลได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการระบบขนาดเล็ก สามารถเลือกใช้ Content Management Server ส่วนกลางของระบบ InfoExpress แทนการติดตั้ง Server เองได้ หรือเลือกติดตั้งระบบทั้งหมดภายในเครื่องเดียว หรือที่เรียกว่าระบบ Stand Alone ได้

เกี่ยวกับ InfoExpress

เป็นระบบ Digital Signage ที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทย จึงมีราคาถูกกว่าระบบที่นำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

แบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่น คือ

1. InfoExpress Lite

มีรูปแบบการแสดงผลอย่างง่าย โดยจะมีการแสดงไฟล์ที่เป็น VDO, ภาพนิ่ง และข้อความวิ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยน logo ตรงตำแหน่งมุมซ้ายล่างได้

2. InfoExpress Premium

เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานที่ง่ายขึ้นและมีฟั่งชั่นการทำงาน ที่มากขึ้นกว่า Lite เช่น สามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลได้เอง, การกำหนดตารางเวลาการแสดงผลได้เพิ่มมากขึ้น, สามารถสร้าง Background หรือ ภาพพื้นหลังได้เอง และยังมีระบบส่งข้อความด่วนเพื่อแจ้งข่าวสาร เป็นต้น

นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีจอหลากหลายรูปแบบในการแสดงผล อาทิ เช่น ตู้ Kiosk (Kiosk Information)LED Sign Board เป็นต้น

และยังมีระบบ Live Streaming Online หรือระบบถ่ายทอดสดทีวีออนไลน์ผ่านเครือข่าย Internet ไว้ให้บริการอีกด้วย